EPCode<!.--/>

"Coderen hoeft niet zo moeilijk te zijn!"
Inloggen
CSS

CSS introductie


CSS staat voor Cascading Style Sheets en is de taal om een webpagina op te maken.

CSS omschrijft hoe HTML elementen op het scherm, papier of andere media moeten weergegeven worden.
CSS bespaart ons veel werkt omdat het de layout van volledige websites kan beïnvloeden.
voorbeeld van CSS code
body {
background-color: #fff;
}

h1 {
color: #f00;
text-align: center;
}

p {
font-family: arial;
font-size: 16px;
}


Hoe gebruiken?


Binnen je HTML kan je op 3 manieren gebruik maken van deze CSS:

1. Binnen style tags

<head>
<style>
body {
background-color: #fff;
}
</style>
</head>

2. Binnen een HTML element

<body>
<h1 style="color: #f00;">Kop</h1>
</body>

3. via een apart bestand

<head>
<link rel="stylesheet" href="stylesheet.css">
</head>