EPCode<!.--/>

"Coderen hoeft niet zo moeilijk te zijn!"
Inloggen
HTML

HTML

Op deze pagina:
HTML
HTML-element
HTML-attributen

HTML gerelateerd
HTML
HTML tags

HTML is geen programmeertaal maar meer een markeer taal en is de standaard voor een webpagina.
Je kan de HTML code in een eenvoudige texteditor schrijven, zoals Notepad of TextEdit, maar er zijn natuurlijk vele editors in omloop die de code voor je hightlighten zodat je sneller ziet als er iets niet goed staat.

Sla het bestand op als index.htm of index.html (De index pagina is altijd de eerste pagina van de website)

Onderstaande voorbeeld toont de basis van een eenvoudige webpagina

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Pagina Titel</title>
</head>
<body>
<h1>Kop tekst</h1>
<p>Paragraaf</p>
</body>
</html>


HTML-element

Een HTML element wordt gedefinieerd door een start tag, wat inhoud, en een eind tag:

<tagnaam>Inhoud van de tag </tagnaam>

Alles binnen de HTML pagina bestaat uit HTML elementen
Er bestaan ook elementen met alleen maar een start tag, deze hebben geen inhoud en worden dan ook lege elementen genoemd. De <br> tag is daar een voorbeeld van.


HTML-attributen

Alle HTML elementen kunnen attributen bevatten en geven extra informatie aan het element.
Attributen staan altijd in de starttag en bestaan doorgaans uit naam en waarde


Voorbeelden

Het href attribuut - de <a> tag wordt gebruikt om een hyperlink te maken, het href attribuut specificeert de locatie waarnaar gelinkt wordt

<a href="https://lovingfood.erikpiet.nl">LovingFood</a>

Het src attribuut - de <img> tag wordt gebruikt om een afbeelding te laten zien, het src attribuut specificeert de locatie waar de afbeelding staat

<img src="plaatje.jpg">