EPCode<!.--/>

"Coderen hoeft niet zo moeilijk te zijn!"
Inloggen
Javascript

Introductie in Javascript


Javascript kan HTML inhoud wijzigen,

Het onderstaande voorbeeld zoekt een HTML element met id="demo", en wijzigt de inhoud van het element naar Hallo Wereld!
document.getElementById("demo").innerHTML = "Hallo Wereld!";